Kalender

10/2-2017

Föreläsningsserie: Kvinnan i konsten – Modernismen

Under sex fredagar kommer konstkännaren Sture Gunell att berätta om Kvinnan i konsten. Två aspekter på ämnet Kvinnan i konsten kommer att belysas i denna serie, dels hur kvinnan har skildrats i konsten av både män och kvinnor, dels kvinnliga konstnärer.