Kalender

22/8-2017

Den fria leken: En kväll med lekinspiration på Västerås konstmuseum

Västerås var en gång en föregångare inom utemiljö för barn, genom utmanande bygglekar och kreativa fritidslekar. Idag förpassas leken alltmer till välorganiserade lekytor med säkerhet som främsta prioritet. Seminariet Den fria leken diskuterar barnets behov av lek och skapande. Vad är fri lek? Varför behövs den? Hur främjar vi den fria leken idag? Kan leken vara ett verktyg för gemenskap och tillitsskapande?