Kalender

Oktober 2018

Datum Tid Händelse
2/10 - 2/10 12:00 - 13:00 TISDAG 12.00: Elden är lös – Manne Hedbergs krigsdagböcker
3/10 - 3/10 12:30 - 12:50 Konst på 20 minuter: Ur aska
3/10 - 3/10 18:00 - 19:30 Torsten Gunnarsson – Caspar David Friedrich och romantiken i Dresten
3/10 - 3/10 18:00 - 20:00 TIL WE STOP BREATHIN
4/10 - 4/10 12:00 - 13:00 Babyrave
5/10 - 5/10 10:00 - 11:30 Barnens Konstfredag
5/10 - 5/10 13:00 - 14:00 Konstfredag!
9/10 - 9/10 12:00 - 13:00 TISDAG 12.00: Ur aska
10/10 - 10/10 12:30 - 12:50 Konst på 20 minuter: Abstrakt – Reflexioner från samlingen
10/10 - 10/10 18:00 - 19:00 Dresden, Sachsen, Meissen
11/10 - 12/10 11:00 - 12:00 Konstdygnet 2018
13/10 - 13/10 13:00 - 15:00 Barnlördag på Karlsgatan 2
14/10 - 14/10 13:00 - 15:15 Lär dig teckna människokroppen – Krokiworkshop
15/10 - 15/10 13:00 - 14:30 Möten med minnen
16/10 - 16/10 12:00 - 13:00 TISDAG 12.00: Eldens spår – människors minnen
17/10 - 17/10 14:00 - 15:00 Stadens konst – visning av offentlig konst i Västerås
17/10 - 17/10 12:30 - 12:50 Konst på 20 minuter: Ur aska
19/10 - 19/10 10:00 - 11:30 Barnens Konstfredag
19/10 - 19/10 13:00 - 14:00 Konstfredag!
20/10 - 20/10 13:00 - 15:00 Barnlördag på Karlsgatan 2
23/10 - 23/10 12:00 - 13:00 TISDAG 12.00: Efter skogsbranden. Hur påverkas de närboende av katastrofala landskapsförändringar?
24/10 - 24/10 12:30 - 12:50 Konst på 20 minuter: Abstrakt – Reflexioner från samlingen
26/10 - 26/10 10:00 - 11:30 Barnens Konstfredag
27/10 - 27/10 13:00 - 15:00 Barnlördag på Karlsgatan 2
27/10 - 27/10 13:00 - 16:00 Filmvisning – Sensitivity
30/10 - 30/10 12:00 - 13:00 TISDAG 12.00: Ett engagemang när det oväntade sker
30/10 - 30/10 13:00 - 15:00 Höstlov i Konstlabbet
31/10 - 31/10 12:30 - 12:50 Konst på 20 minuter: Ur aska
31/10 - 31/10 13:00 - 15:00 Höstlov i Konstlabbet