Kalender

20/3-2018

Tisdag 12:00 – Skapat. Slöjdat.

Susann Leval, länshemslöjdskonsulent på Västmanlands läns hemslöjdförbund resonerar kring begreppet slöjd då, nu och i framtiden. Om varför slöjd blir allt viktigare i vår samtid.