Nå oss

E-post adresserna till Västerås konstmuseums medarbetare är utskrivna med (at) istället för @. Detta för att minska risken för ovälkommen e-post.

Besöksadress:
Västerås konstmuseum
Karlsgatan 2, Västerås

Tel: 021 39 32 22
konstmuseet@vasteras.se

Postadress:
Västerås Stad
Västerås konstmuseum
721 87 Västerås

Godsmottagning/Leveransadress:
Ingenjör Bååths gata 29
722 12 Västerås

Tillförordnad Museichef
Karin Sällberg
Tel: 021-39 84 05
karin.sallberg(at)vasteras.se

Press och kommunikation
Tom Larsson
Tel: 021 39 24 14
tom.larsson(at)vasteras.se