Vänföreningar

Västerås Konstförening (VKF)
Västerås Konstförening bildades 1919 och lade grunden för den konstsamling Västerås konstmuseum äger idag. Föreningens förste ordförande var Walter Murray, landshövding och f d riksdagsman. Konstföreningen byggde efter hand upp en samling med tonvikt på svensk samtidskonst. Den bevakade även konsten i det egna landskapet och många västmanländska konstnärers verk köptes in. 1973 överlämnade Konstföreningen sin samling till Västerås konstmuseum som inlett sin verksamhet året innan.

Idag består Västerås Konstförening av ca 500 konstintresserade medlemmar. Verksamheten består av konstresor, föreläsningar och konstnärsbesök. Föreningen köper även kontinuerligt in konstverk. VKF samarbetar löpande med Västerås konstmuseum.

Ordförande Gunilla Engvall
e-post: g.engvall@telia.com
Västerås Konstförenings hemsida

Västerås Konstmusei Vänner (KMV)

Västerås Konstmusei Vänner bildades 1963 som en stödförening för stadens blivande konstmuseum. Föreningens främsta uppgift är ”att stödja Västerås konstmuseums verksamhet, företrädesvis genom att berika museets konstsamling, även att i övrigt stimulera allmänhetens konstintresse.” Under åren har föreningen skänkt ett antal konstverk till Västerås konstmuseum. KMV samarbetar löpande med Västerås konstmuseum.

Ordförande Eva Lundbäck
e-post: eva.lundback@tele2.se
Västerås Konsmusei Vänners hemsida


Kulturstiftelsen ARTY
ARTY är en stiftelse som verkar för att skapa kulturstödjande samarbetsprojekt mellan kultur och näringsliv. Från och med januari 2009 är stiftelsens verksamhet öppen för företag som vill hitta nya kanaler för marknadsföring, nya arenor för kundarrangemang och nya former för personalutveckling.

Kulturstiftelsen ARTY, kontakt Madelene Ulfberg tel. 021 30 50 50.
e-post: kultur@kulturstiftelsenarty.se
Kulturstiftelsen Artys hemsida