Utlysningar

Här hittar du aktuella utlysningar för konstnärliga gestaltningsuppdrag.

Konstnärligt gestaltningsuppdrag
Parkeringshus Oxen, Oxbacken centrum

Anmäl intresse senast den 29 september 2021.
Anmälan sker via e-avrop.

Konstnärens uppdrag är att genomföra en konstnärlig gestaltning särskilt utformad för P-hus Oxen som invigs december 2022.

Uppdraget omfattar:
Ett eller flera väggverk som inkluderar två trapphus och löper över P-hus Oxens 5 våningsplan. 

Verket/-en ska vara nedmonteringsbart i det fall byggnaden i framtiden byter ägare. Utgångspunkt i det konstnärliga gestaltningsuppdraget är platsens specifika förutsättningar. Värdeordet för det konstnärliga uppdraget är ”Livskraft”. Skiss-, produktion- och installationsprocess sker i nära samarbete med uppdragsgivaren Västerås stad och berörda leverantörer i projektet.

Det konstnärliga gestaltningsuppdraget skall tilldelas en konstnär. Konstnärer anmäler sitt intresse och tre konstnärer tilldelas skissuppdrag (parallella skissuppdrag), varav en (1) skiss förordas för genomförandeuppdrag. Genomförandeuppdraget avslutas när verket har invigts.

Behöriga att utföra uppdraget är yrkesverksam konstnär med konstnärlig högre utbildning (minst 3år) eller motsvarande arbetslivserfarenhet.

Hur anmäler jag intresse?

Anmälan sker via Västerås stads upphandlingsverktyg E-avrop. Här hittar du också mer information om det konstnärliga gestaltningsuppdraget samt om intresseanmälans innehåll, till exempel vilken information om konstnärskap och referensverk som ska bifogas anmälan.

Gå till E-avrop

Observera att ett konto behöver registreras för att kunna ta del av informationen och för att kunna registrera sin intresseanmälan. Om du inte redan har ett konto, så skapar du enkelt ett nytt genom att klicka på knappen ”Registrera konto” högst upp till höger.

Kontakt
Samtliga frågor om uppdraget ska ställas i e-avrop.

Det konstnärliga uppdraget upphandlas enligt LOU – Lagen om offentlig upphandling och Handlingsplan för offentlig konst i Västerås 2019 – 2024.

Bild: Illustration, FOJAB.