Offentlig konst-

Offentlig konst i Västerås hittar du en mängd offentliga konstverk. Ungefär 100 av dem ägs av oss gemensamt, dvs Västerås stad. Den största andelen finns i centrala Västerås, där många människor rör sig dagligen. Men konsten finns också i ytterområdena – Råby, Skiljebo, Brandthovda och Rönnby. I takt med att staden växer och utvecklas vill vi även att konsten ska flytta in. Förr användes ordet utsmyckning, idag pratar man snarare om konstnärlig gestaltning. I de flesta fall gör konstnären något som är platsspecifikt, dvs ett verk som kommit till med platsen som utgångspunkt.

Bland Västerås stads offentliga konst finns en mångfald i uttryck, material och stilar. Allt från klassiska skulpturer (Carl Milles), folkhemmets mer abstrakta verk (Eric Grate) till samtidskonst (Knutte Wester, Anne-Karin Furunes). En del verk är välkända och älskade och skildrar både något allmängiltigt liksom Västerås historia; som B G Broströms ASEA-strömmen på Stora torget. Andra verk kanske väntar på att bli upptäckta av just dig!

Offentlig konst i Västmanland Konstkonsulentverksamheten i Västmanland har tagit fram en karta över offentliga konstverk i Västmanland. Ladda ner en översikt över några offentliga konstverk i Västerås här! Har du frågor om den offentliga konsten i Västerås, kontakta Frej Berglind Drake, biträdande intendent för offentlig konst.

 

Ett nytt konstverk växer fram i Kopparlunden!

Skiss av Arijana Kajfes -SPIRARE SPIRA

Arijana Kajfes har på uppdrag av Castellum gjort ett nytt konstverk till Kopparlunden i Västerås. Med inspiration utifrån platsen och dess historia växer just nu Arijanas fyra skulpturer fram.
I samband med invigningen anordnar Västerås konstmuseum i samarbete med ARTY och Castellum ett seminarium om ny offentlig konst i Västerås där Arijana Kajfes deltar tillsammans med Catrin Andersson som berättar om sin nya gestaltning på Lögarängsbadet för Västerås stad och Linda Wallenberg, frilansande curator/konstkonsult som modererar under kvällen. Läs mer om seminariet och invigningen av den nya konsten i Kopparlunden här. SPIRARESPIRA

 

Ny offentlig konst på södra Råby

2 september 2017 kl 15.00 invigs nya konstverk på södra Råby. Konstnärerna Anna Törrönen och Dan Wid har under hösten 2016 arbetat tillsammans med barn boende på området. Barnens idéer har fått inspirera verken Här bor Ajda och Abstrakt Realism. De nya konstverken är en utveckling av konstprojektet Ballongen – lek på riktigt som pågick på Råby under 2015 – 2017.

Bild: Max Green Ekelin

Ladda ner pdf med karta över konstverken på Råby:

Offentlig konst södra Råby

Skriften om projektet finns att ladda ner gratis här: Uppdrag: Konstnär på Råby

OBS! Det nionde verket av Dan Wids Abstrakt Realism är tillfälligt borttaget på grund av översyn. (2017-10-04)

 

Västerås konstmuseum ansvarar för den offentliga konsten i Västerås. Här på sidan berättar vi om nya verk, underhållsarbeten och andra aktuella projekt som berör den offentliga konsten.

halleborg-2-webhalleborg-1-web

Hälleborgs äldreboende invigdes vid årsskiftet, nu kommer konsten!

Två konstnärer, Iwo Myrin och Pecka Söderberg, har haft i uppdrag att göra nya konstverk för utomhusmiljön på Hälleborgs äldreboende. De invigdes i samband med Hälleborgs midsommarfirande för boende, närstående och personal.

Iwo Myrins verk ”Under träden” består av fem mindre skulpturer i rondellen vid entrén samt i rabatter i närheten. Iwo plockar in en del av naturen i entrérummet, en plats som är ordnad och tillrättalagd. Verket fångar flyktigheten i naturens (och livets) process.  Det är en stillsam betraktelse av ett skeende i naturen.  Iwo gjuter sina skulpturer på plats, direkt ute i skogen. I det här fallet består verket av avgjutna svampar, stubbe och en tallkotte i uppförstoring. Det går även att se som att de representerar olika stadier av tid eller liv– tallkotten är fröet, svamparna är mycelet som sprids och återkommer, stubben är ett stadium av förmultning.

Pecka Söderbergs verk ”De bättre idéerna med ett dåligt uppförande” är en mindre bronsskulptur. Kvinnan och varelsen vi ser ger möjlighet att skapa en berättelse och samtal kring verket. Verket är tolkningsbart, men med ett omedelbart uttryck. Stillsamt och samtidigt lite gåtfullt med en omsorgsfullhet i uttrycket. Verket är placerat nära en av gångarna för att vara möjlig att se på nära håll och känna på. Titeln handlar enligt konstnären om att vi alla på något sätt har alla åldrar i oss och nog finns det lekfulla eller busiga kvar i oss även som äldre.

Skulpturgruppen Jimmys av Monika Gora är stadens senaste tillskott av konst i offentlig miljö. Verket är inköpt särskilt med barn i åtanke och man kan leka kring och på skulpturerna.

Jimmys står i Östra Hamnparken som ligger nere vid vattnet längs med Kungsängsgatan, tvärs över rondellen vid Tingsrätten.

Monika Gora (1959) är en konstnär och landskapsarkitekt som i sina verk utforskar gränsen mellan natur och kultur. Hon är belönad med flera priser och har utfört många offentliga konstprojekt runt om i Sverige och internationellt.

Den 20 september 2014 var det stor invigning av det nya offentliga konstverket PLY av Eva Hild. Per Lithammer, ordförande i KIF-nämnden avtäckte skulpturen och höll tal.

Efteråt träffade vi Eva Hild och ställde några frågor om konstverket:

Hur gick dina tankar när du skapade just det här verket för den här platsen?

Platsen behöver ett organiskt tillägg, som kontrast till stadsrummets räta vinklar. Skulpturen blir stor, tydlig och tillgänglig, samtidigt som den är genomsiktlig och har en lätthet i uttrycket. Den utsträckta formen följer platsens flöde och trappningen gör skulpturen spännande att möta från alla håll. Jag hoppas att skulpturen ska upplevas som livfull, kraftfull och skapa en inspirerande plats på Vasaplan.

Varför heter verket PLY?

PLY är ett engelskt ord som har flera betydelser. Som substantiv betyder det skikt, lager och veck. Det kan lätt tolkas in i skulpturens uppbyggnad, där det finns en skiktliknande rytm och lager på lager. Som verb betyder det att använda, bearbeta och bruka. Det tycker jag stämmer med skulpturens funktion på platsen: den gör nytta och tas i bruk!

Som tillägg finns ordet mackapär, vilket är ett föremål eller någon slags maskin av obestämd funktion, som dock förväntas uträtta något. Precis som skulpturen PLY – en mackapär!

Vad har konst för betydelse i det offentliga rummet?

Det skapar identitet och delaktighet i vårt gemensamma vardagsrum. En skulptur kan förändra en plats på olika sätt. Hur vi rör oss, var vi samlas, hur det känns, vad vi minns. Vi upptäcker nya saker och hittar egna referenser. Konsten är ett språk som berättar något om oss; vår egen plats, kultur och tid.

 

KONSTPROMENADKARTA!

Med hjälp av kartan kan du ge dig ut och utforska några av stadens offentliga konstverk. I kartpromenaden finns ett urval av våra många konstverk och vi har satt ihop 3 olika promenader som du kan gå. Har du inte möjlighet att komma till oss finns kartan att skriva ut här på hemsidan som pdf under fliken ”Konstpromenad i Västerås”. Kartan kommer också finnas på Turistbyrån, Stadsbiblioteket och Stadshusets entré. Det går också bra att ladda ner den här

Offentlig konst i Västerås I Västerås hittar du en mängd offentliga konstverk. Ungefär 100 av dem ägs av oss gemensamt, dvs Västerås stad. Den största andelen finns i centrala Västerås, där många människor rör sig dagligen. Men konsten finns också i ytterområdena – Råby, Skiljebo, Brandthovda och Rönnby. I takt med att staden växer och utvecklas vill vi även att konsten ska flytta in. Förr användes ordet utsmyckning, idag pratar man snarare om konstnärlig gestaltning. I de flesta fall gör konstnären något som är platsspecifikt, dvs ett verk som kommit till med platsen som utgångspunkt.

Bland Västerås stads offentliga konst finns en mångfald i uttryck, material och stilar. Allt från klassiska skulpturer (Carl Milles), folkhemmets mer abstrakta verk (Eric Grate) till samtidskonst (Knutte Wester, Anne-Karin Furunes). En del verk är välkända och älskade och skildrar både något allmängiltigt liksom Västerås historia; som B G Broströms ASEA-strömmen på Stora torget. Andra verk kanske väntar på att bli upptäckta av just dig!

Offentlig konst i Västmanland Konstkonsulentverksamheten i Västmanland har tagit fram en karta över offentliga konstverk i Västmanland. Ladda ner en översikt över några offentliga konstverk i Västerås här! Har du frågor om den offentliga konsten i Västerås, kontakta Frej Berglind Drake, biträdande intendent för offentlig konst.