Information om Coronaviruset/covid-19

Västerås konstmuseum följer Västerås stads och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hanteringen av Covid-19. Varje dag ser vi över våra rutiner och vidtar åtgärder för att säkerställa en så säker och trygg miljö som möjligt för våra besökare.

Våra utställningar har varit öppna för allmänheten under hela pandemin. Det finns system och rutiner för att kontrollera och begränsa besöksantalet i huset.

Vi ber alla att visa omtanke.

  • Håll avstånd till varandra.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Tvätta händerna ofta och använd gärna den handsprit vi har i våra lokaler.

Från 1 september har vi visningar och program igen, anpassas utifrån gällande riktlinjer. Vi begränsar antalet deltagare till våra arrangemang och det är obligatorisk föranmälan.  (Se vår kalender för aktuell information om program och visningar.)

Läs mer om hur Västerås stad hanterar Coronaviruset här.