Information om Coronaviruset/covid-19

Västerås konstmuseum följer Västerås stads och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hanteringen av Coronaviruset.

Våra utställningar är öppna som vanligt. Varje dag ser vi över våra rutiner och vidtar åtgärder för att säkerställa en så säker och trygg miljö som möjligt för våra besökare. All publik programverksamhet är inställd tillsvidare.
(Se vår kalender för aktuell information om program och visningar.)

Känner du dig frisk är du varmt välkommen att besöka oss. Känner du dig sjuk ska du stanna hemma tills dess att du är frisk. Vi ber även att alla visar hänsyn genom att följa myndigheternas råd för att undvika smittspridning och hålla avstånd till varandra.

Läs mer om hur Västerås stad hanterar Coronaviruset här.