För skolor och förskolor

Som förskola, skola och gymnasium har du möjlighet att besöka Västerås konstmuseum helt utan kostnad.  Vi erbjuder en bred och inspirerande verksamhet som tar hänsyn till varje grupps ålder, förutsättningar och önskemål.

Alla bokade grupper möter en av museets erfarna konstpedagoger som håller i besöket. Med samtal och aktivt deltagande utforskar vi konsten genom visningar i utställningarna och workshops i museets Konstlabb. Eleverna får chansen att arbeta kreativt, formulera tankar i ord, lyssna till andras upplevelse av samma konstverk och utmanas till att tänka kritiskt. Besöket inklusive pedagog och material till skapande är gratis, men måste bokas i förväg. Vi erbjuder också konstpromenader och annorlunda idrottslektioner – ett sätt för barnen att upptäcka staden via konsten! Läs om detta och mycket mer i vårt Skolprogram 2019

Konst och kultur i läroplanen
Västerås konstmuseum är en unik lärandemiljö med en konstsamling att hämta både inspiration och kunskaper ur. Museets pedagoger har kännedom om skolans läroplaner och arbetar aktivt för att främja elevernas kreativitet, nyfikenhet, självförtroende och vilja att utforska nya idéer. Vi har även flera aktiviteter för lärare och pedagoger. Exempelvis fortbildning, workshops och lärarmingel.

Skapande skola
Skapande skola är regeringens satsning för att stärka samverkan mellan förskoleklasser till och med åk 9 och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till konstnärliga och kulturella uttrycksformer och att öka deras möjligheter till eget skapande.

Kulturrådet fördelar sedan 2008 det ekonomiska bidrag som utgör grunden i Skapande skola satsningen. Bidragsansökan kan göras av skolans huvudman mellan december och februari för den påföljande höst- och vårterminen. Mer information om ansökan finns på www.kulturradet.se/Skapande-skola. Västerås konstmuseum samarbetar med Västerås skolor i olika Skapande skola-projekt. Varje termin startar vi flera nya projekt. Vill din skola vara med? Kontakta någon av våra pedagoger eller anmäl er direkt på www.vasteras.se och klicka er fram till barn & unga och Skapande skola.

För anmälan och frågor, kontakta någon av våra erfarna pedagoger.

Förskola–åk 5: Mikael Reuter
mikael.reuter@vasteras.se
021-39 24 13

Åk 6–gymnasium: Shahla Mohebbi
shahla.mohebbi@vasteras.se
021-39 17 84

För övriga frågor:
konstmuseet@vasteras.se
021-39 32 22

Ordinarier öppettider
Tisdag: 10–17
Onsdag: 10–20
Torsdag–fredag: 10–17
Lördag–söndag: 12–16