Medarbetare

E-post adresserna till Västerås konstmuseums medarbetare är utskrivna med (at) istället för @. Detta för att minska risken för ovälkommen e-post.

Besöksadress:
Västerås konstmuseum
Karlsgatan 2, Västerås

Tel: 021 39 32 22
konstmuseet@vasteras.se

Postadress:
Västerås Stad
Västerås konstmuseum
721 87 Västerås

Godsmottagning/Leveransadress:
Ingenjör Bååths gata 29
722 12 Västerås

Lina Ahtola
Intendent offentlig konst
Tel: 021 39 32 12
lina.ahtola(at)vasteras.se

Frej Berglind Drake
Intendent offentlig konst
Tel: 021 39 24 81
frej.berglind.drake(at)vasteras.se

Anna Wignell
Intendent offentlig konst
Tel: 021 39 20 60
anna.wignell(at)vasteras.se

Bengt Andersson
Utställningstekniker
Tel: 021 39 24 48
bengt.andersson(at)vasteras.se

Susanne Frost (föräldraledig)
Intendent program/pedagogik
Tel: 021 39 24 85
susanne.frost(at)vasteras.se

Linnea Törnkvist
Intendent program/pedagogik
Tel: 021 39 24 85
linnea.tornkvist(at)vasteras.se

Åsa Grönlund
Intendent utställningar/samling
Tel: 021 39 13 03
asa.gronlund(at)vasteras.se

Jenny Hellberg
Intendent utställningar
Tel: 021 39 24 40
jenny.hellberg(at)vasteras.se

Katrin Ingelstedt
Intendent utställningar
Tel: 021 39 22 20
katrin.ingelstedt(at)vasteras.se

Tom Larsson
Intendent kommunikation
Tel: 021 39 24 14
tom.larsson(at)vasteras.se

Karin Levander
Museichef
Tel: 021 39 20 23
karin.levander(at)vasteras.se

Shahla Mohebbi
Konstpedagog
Tel: 021 39 17 84
shahla.mohebbi(at)vasteras.se

Mikael Reuter
Konstpedagog
Tel: 021 39 24 13
mikael.reuter(at)vasteras.se

Christina Runeson
Konservator/samling
Tel: 021 39 20 19
christina.runeson(at)vasteras.se