Plein Air Residency

Nayab Ikram. Foto: Marta Anna Løvberg, Arts Council Norway

Mellan 2019-2021 bjuder Västerås konstmuseum och Art Lab Gnesta in tre nordiska/baltiska konstnärer till residencyvistelse och nyproduktion av konst i ett interdisciplinärt samarbete som växer utifrån landskapen i Sörmland och Västmanland. De tre konstnärerna bjuds in att bo på Art Lab Gnesta och inleda arbeten utifrån frågor om det omgivande landskapet. Nyproducerade konstverk presenteras i utställningar på Västerås konstmuseum.

I en tid där många konstaktörer har svårt att fokusera resurserna till att stödja produktionen av nya konstverk, vill vi genom samarbetet ge utrymme och möjlighet för nya konstverk att växa fram, i samtal med lokala röster och vetenskapliga och historiska referenser. Vistelserna skräddarsys för de inbjudna konstnärerna, med fokus på möten med kompetens på platsen.

Nayab Ikram – första konstnären inom Plein Air Residency
Nayab Ikram (f.1992, Mariehamn) är en fotograf, bildkonstnär och konstnär-curator av pakistansk diaspora från Åland, baserad i Åbo. Ikram arbetar med begrepp som känslan av mellanförskap, kulturell identitet, det kollektiva minnet och post-internet. Hon utforskar begreppen med hjälp av symboler, ritualer och abstrakta former genom fotografi, performance och installationer. Ikram tog examen med en kandidatexamen i kultur och konst 2015, med examen i fotografi, från Novia University of Applied Sciences i Jakobstad, Finland. Tillsammans med den tvärvetenskapliga konstnären Ramina Habibollah, bildar hon också den kuratoriska duon in a way. Ikram inleder sitt residens i november hos Art Lab Gnesta och kommer under 2020 delta i Västerås konstmuseums samlingsutställning Föreställningar om naturen.

Om Art Lab Gnesta

Art Lab Gnesta är en självorganiserat konstinitiativ som sedan 2011 bedrivit utställnings- och residencyverksamhet i det gamla bryggeriet i Gnesta. Där skapar de möten mellan konsten och konstnärerna, lokalsamhället, skolor, konstinstitutioner och andra som arbetar med konst- eller samhällsfrågor – både lokalt, nationellt och internationellt.

Kontakt

Katrin Ingelstedt, intendent utställningar Västerås konstmuseum,
katrin.ingelstedt@vasteras.se, 021 39 22 20

 

Stort tack till Nordiska ministerrådet och Nordisk kulturkontakt som möjliggör samarbetet.