Aktuellt program

13 dec 2017, 12:30 - 13:00

Visning 13.12

Ca 20 min visning av utställningen Pierre Forssell - Formgivare och silversmed. Samling vid Informationen. Alla välkomna!

17 jan 2018, 18:00 - 19:30

Konstmingel

Konstmingel i utställningen Pierre Forssell - Formgivare och silversmed