Aktuellt program

Västerås konstmuseum har för tillfället stängt för besök, med hänsyn tagen till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

All fysisk programverksamhet inomhus är inställt. Ta istället del av de digitala programmen och aktiviteter utomhus.

Inga poster