Aktuellt program

10 nov 2021, 17:30 - 18:45

Öppet Rum

Öppet Rum  Programserie om gestaltning i offentlig miljö. Västerås konstmuseum i samarbete med Sveriges arkitekter […]

18 nov 2021 - 9 jan 2022

Konstlabb HelaJulen

I Konstlabb HelaJulen får du möta stor härlig bronsskulptur ur konstmuseets samling som inspiration för din teckning. […]