Barn och Unga

På Västerås konstmuseum har barn och unga en självklar plats.
Här hittar du aktiviteter som är på gång i huset.


12 aug - 14 aug 2019, 13:00 - 16:00

Konstlabbkollo UNG

Välkommen till Konstlabbet UNG. En tredagarsaktivitet för dig mellan 15–20 år som vill göra konst, […]