Föreläsningar och samtal

Förutom att se en utställning kan du även ta del av olika programpunkter på Västerås konstmuseum. Programmet utgår till stor del från våra aktuella utställningar och erbjuder nya perspektiv och tolkningar av konsten som visas.

Nedan finner du aktuella föreläsningar och samtal.


13 sep 2017, 17:00

Fotosnack: Robert Ferm

Fotosnack med fotokonstnären Robert Ferm. Onsdagen 13 September, 17.00. Studio 021 presenterar en session med Robert Ferm, fotokonstnär och skulptör. Robert har eget galleri, Ozone Gallery, i gallerian i Västerås City där han visar sin konst.

24 sep 2017, 14:00

Fotoworkshop: Blomstermandalas

Förläng sommaren med blomstermandalas, kom och prova den nya trenden tillsammans med oss i Studio 021. Tillsammans skapar vi fantastiska blomstermandalas att sedan fotografera.

6 okt 2017, 13:00 - 14:00

Konsten i Tyskland före och under andra världskriget

Den expressionistiska konsten dominerade i Europa under 1920- och 1930-talen. Det var en konst som i hög grad speglade världshändelserna, krigen, nöden, lidandet. Den byggde på starka uttryck i fråga om färg och form. Den tyska expressionismen var kritisk till mycket av det som hände i Tyskland under denna tid. Och medan expressionismen frodades i olika länder, också i Tyskland, smidde Hitler planer på att krossa den.

13 okt 2017, 13:00 - 14:00

Konsten i Tyskland före och under andra världskriget

Världens största kulturprojekt någonsin ingick som en del i utformandet av den tyska naziststaten. Det kommer den andra föreläsningen att handla om. Det var Hitlers idé att konst och kultur skulle bidra till att bygga upp den nya tyska staten. Alla konstarter, bildkonst, litteratur, musik, arkitektur osv skulle delta och dessutom sådana fenomen som Autobahnen och den nya VW-bilen. Också den av nazisterna tolererade konsten och Hitlers eget måleri ska belysas i föreläsningen. I samarbete med Västerås konstförening och SENSUS

20 okt 2017, 13:00 - 14:00

Konsten i Tyskland före och under andra världskriget

Mot den konst som man prisade ställde man det man kallade ”Entartete Kunst”. Det var i stort sett all konst som skapats sen 1860-talet. Nazisternas ideal var en len, mjuk och tam konst. Man hade parallella utställningar med den egna konsten och den som man menade var urartad. Här får vi se exempel på den utdömda konsten.