Föreläsning: Helene Schmitz, fotograf

Bild från skog i brandområdet, Västmanland

10 maj 2017, 18:00

Helene Schmitz arbeten kretsar ofta kring människans komplicerade relation till naturen. Vi bedriver en rovdrift på den som ingen annan art. Vi studerar, ordnar och katalogiserar naturen. Vi jagar och utrotar andra levande arter i en skrämmande och accelererande takt. Vi förbehåller oss rätten att använda, nyttja och utplåna andra levande varelser för vår ekonomiska vinning. Flera av Schmitz arbeten handlar också om en natur i förvandling, ett tillstånd av förändring eller rentav kollaps. Hon intresserar sig för tillstånd när det bekanta förvandlas och blir främmande. Hon har också i flera arbeten utforskat den maktbalans som finns mellan människa och natur – och när den sätts ur spel.

winter-pines-web

1e6a8915_kvadrat-web