Föreläsningsserie: Kvinnan i konsten – 1800-talet- romantiken, klassicismen, realismen, impressionismen, jugend

3 feb 2017, 13:00

Under sex fredagar kommer konstkännaren Sture Gunell att berätta om Kvinnan i konsten.

Två aspekter på ämnet Kvinnan i konsten kommer att belysas i denna serie, dels hur kvinnan har skildrats i konsten av både män och kvinnor, dels kvinnliga konstnärer.

De sex föreläsningarna har följande teman:

20 januari Antiken, medeltiden, renässansen
27 januari Barocken, rokokon
3 februari 1800-talet-romantiken, klassicismen, realismen, impressionismen, jugend
10 februari Modernismen
17 februari Modernismen, feminismen
24 februari Feminismen, framtiden

Föreläsningarna är gratis och alla är välkomna!