Konst på 20 minuter: Väva fläta fästa – Textila pionjärer och samtida uttryck

13 nov 2019, 12:30 - 12:50

Välkommen till en cirka 20 minuter lång guidad visning av utställningen: Väva fläta fästa – Textila pionjärer och samtida uttryck. Visningen är kostnadsfri. Samling vid informationsdisken i entrén.

Om utställningen

Kaisa MelantonMargareta Hallek, Sten Kauppi, Edna Martin, Viveka Nygren, Sandra Ikse BergmanÅsa Norberg och Jennie Sundén, Pia Mauno, Kristina Müntzing och Åsa Norman. Samt tillfälliga installationer av Maria Andersson och Nancy Atakan, Skräddare som rebell och Marcia Harvey Isaksson.

Väva, fläta, fästa samlar konstnärer som arbetar med textilen som material, idé och medium. I utställningen placeras olika generationer bredvid varandra, textila pionjärer från mitten av 1900-talet visas i dialog med samtida konstnärskap.

Under 1960-talet får textilen ett uppsving som konstverk i monumental form i Sverige. Stora vävar görs till offentliga platser och formspråket blir allt friare. Konstnärer knyts till det textila hantverket och uttrycket blir politiskt, måleriskt och abstraherat. Som inom andra fält i konsten, skapar nya material och en publik interaktion nya möjligheter för textilkonsten. Samtidigt pågår en byggboom där välfärdssamhället byggs ut med nya skolor, sjukhus, stadshus och bibliotek. Utställningen Väva fläta fästa blickar tillbaka på svenska textila pionjärer som under mitten 1900-talet gestaltade våra offentliga rum, såsom Sandra Ikse Bergman, Kaisa Melanton, Sven Kauppi, Viveka Nygren, Margareta Hallek och Edna Martin.

Med en pendelrörelse förflyttar dagens samtidskonstnärer det textila materialet till samtidskonstens rum. Här samexisterar medvetenheten för den kvinnliga handens kunskap, med ett intresse att använda materialet i ett utforskande av vår tid, plats och historia. I utställningen skapar konstnärerna Åsa Norberg och Jennie Sundén, Pia Mauno och Åsa Noring paralleller mellan historien och idag. Kristina Müntzing presenterar ett helt nytt verk, en flätad berättelse om Västerås industrihistoria. I utställningens mittpunkt, i hjärtat, sker regelbundna förändringar och textila processer under hösten.  Här utforskar flera konstnärer textilen som en gemensam tankeprocess och bärare av en kollektiv kunskap.

Väva fläta fästa belyser särskilt de monumentala vävar som skapades av konstnärerna Kaisa Melanton och Sten Kauppi i samband med att Västerås stadshus byggdes 1953-1963. Båda verken ingår i Västerås konstmuseums samling. Melantons tre-delade väv Det fria ordet (1967) är en platsspecifik väv för fullmäktigesalen. Då verket inte går att flytta, erbjuds ett antal visningstillfällen under utställningsperioden. Sten Kauppis Dansen i Västra Aros (1961), som finns på plats i utställningen fram till 17 nov, är vanligtvis placerad i Stadshusets entré.