Konstfredag!

20 mar 2020, 13:00 - 14:00

Välkommen till Konstfredag! En föreläsningsserie under avslappnade former som kan inledas med lunch i Karlsgatan Kafé. Själva föreläsningen är klockan 13.00-14.00.

Curatorsamtal. Under en och samma vecka, våren 2020, öppnar Västerås konstmuseum och Bonniers konsthall utställningarna Föreställningar om naturen och Träden står ljust gröna – landskapsmåleri då och nu.
Katrin Ingelstedt, intendent Västerås konstmuseum möter Theodor Ringborg, konstnärlig ledare Bonniers konsthall, i ett samtal om de respektive utställningarna och de närliggande tematikerna som lyfts – människans och i synnerhet konstnärens blick och gestaltning av naturen, förr och nu.

Presenteras  i samarbete med Västerås konstförening och studieförbundet SENSUS. Läs gärna mer om deras verksamheter på respektive hemsida:
Västerås konstförening: https://vkfhemsida.wordpress.com/
Studieförbundet SENSUS: https://www.sensus.se/

Konstfredag arrangeras vid fyra tillfällen under våren:
21 februari, 20 mars, 27 mars och 17 april.