Konst på 20 minuter 20.6

Eva Zettervall, Sara Danius (Vinter), 2017. Foto: Kenneth Sundh

20 jun 2018, 12:30 - 13:00

Ca 20 min visning av utställningarna  For Fashion´s Sake och KLÄDD. Samling vid Informationen.