Skapande familjedag på Karlsgatan 2 i samarbete med TGVS

12 feb 2017, 13:00 - 15:00

Välkommen till oss på familjedag kl 13-15. Dagen ägnas särskilt åt skapande med familjer! I Konstlabbet och pedagogen jobbar vi med olika material och tekniker! Passa på att besöka Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum. I samarbete med TGVS.