Syntolkad visning: Maria Friberg – Dreams and Goals

4 okt 2017, 18:00

Maria Friberg är en av Sveriges främsta och internationellt mest etablerade konstnärer inom foto- och videokonst. Hennes bilder innehåller ett meditativt lugn där frågor om konsumtion, utsatthet, makt och kontroll återkommer. Maria Friberg säger själv: -De flesta av mina arbeten kretsar kring teman som makt, manlighet, och människans relation till naturen. Jag skapar dubbeltydiga tablåer som utmanar förutfattade meningar om identitet, kön och sociala hierarkier.

Samling: Västerås konstmuseum. Kostnad: 40 kr/person