Textil salong med Skräddare som rebell

25 sep 2019, 18:00 - 20:00

Skräddare som rebell är ett nätverk bestående av konstnärer och kuratorer, där alla är barn och barnbarn till skräddare och sömmerskor utbildade och verksamma i Sverige, Finland, Montenegro, Iran, Estland, Frankrike och Ungern. I Väva fläta fästa presenterar Skräddare som rebell en installation där ett flertal verk sätts i dialog med Otte Skölds målning Collage med strykjärn och stärkkrage (1918). Medverkande är Kristina Müntzing, Stina Östberg, Åsa Norberg/Jennie Sundén, Goran Hassanpour, Pia Mauno, Maria Magnusson, Jenny Magnusson, Marie Holmgren, Meira Ahmemulic, Carina Fihn, Dorota Lukianska, Ewa Brodin, Pia König, Zsuzsanna Larsson Gilice och Eric Magassa. Kuratorn Camilla Larsson, som även ingår i nätverket, har skrivit texten Vad stort sker, det sker tyst specifikt för utställningen.

Onsdagen 25.9 kl 18 presenterar Skräddare som rebell en textil salong, med konstnärspresentationer och samtal om hur metaforer från det textila kan relateras till konstnärens process. Under kvällen bidrar olika konstnärer från nätverket med sina inlägg i ett visuellt lapptäcke som knyter an till textil kultur och bildar en associativ dialog med Otte Skölds målning Collage med strykjärn och stärkkrage (1918) som ingår i Västerås konstmuseums samling. Det slutliga gemensamma verket blir en installation i utställningen som finns kvar att se fram till den 12.1 2020.