Utställning: Fira Krishna- Sangeet Gandhi

23 mar 2017, 13:00 - 17:00

Sangeet Gandhi –  Fira Krishna

En utställning med verk av Sangeet Gandhi, presenteras i Hörsalen på Karlsgatan 2, 23 mars kl 13-17.
Utställningen består av flertalet verk.
Invigning kl 13 av ambassadör Monika Kapil Mohta.

Presenteras av Västerås Indian Swedish Association och Indiska ambassaden

Fira KRISHNA

Krishna är inte bara påfund av fantasi, men född på denna jord, uppfödda i jord Braj -Vrindavan. Han ger till frestelser i världen, överseende och älskvärd i hans upptåg någonsin försiktigt, men inlösta. Han förvandlar blir eterisk, gudomliga och även magiska, när han väljer att dansa och spela flöjt. Legenden om Krishna genom flera visioner, symboler och metaforer, liksom känslor och önskningar assimilerar under århundraden. I denna serie, kan man känna den gradvisa utvecklandet av en idé, att en vision mycket som utarbetandet av en uppsättning av toner i en raga gestalta en djup kännande upplevelse.

Sedan urminnes tider, såg man för uppfyllandet av alla hans behov. Traditionell och grönsaker, färger utgör min palett. Jag behöver färgerna min jord – – de är mitt rötter.I arbete med olika material, för att försöka uppnå flera texturer och betydelser. Dessa arbeten är inte bara illustration av konst, arkitektur, myter och legender. De visar samband mellan våra gamla och samtida kultur.

Krishnas inkarnation i Vrindavan är en uppfyllelse, där det gudomliga har själv utan begränsning är av gudomlighet.

Den slutliga konstverket är en självförverkligande – en organisk upptäckt.

Sangeet Gandhi