Visning 23.8

Visning av utställning

23 aug 2017, 12:30 - 13:00

Ca 20 min visning av utställningen Den fria leken. Samling vid Informationen.