Visning 25.10

Maria Friberg, Belonging I, 2010

25 okt 2017, 12:30 - 13:00

Ca 20 min visning av utställningen Maria Friberg – Dreams and Goals. Samling vid Informationen.