Visning 8.11

Visning av utställning

8 nov 2017, 12:30 - 13:00

Ca 20 min visning av utställningen Maria Friberg – Dreams and Goals. Samling vid Informationen.