Visningar och introduktioner

Nedan finner du aktuella visningar och introduktioner som Västerås konstmuseum erbjuder allmänheten.


6 apr 2019, 14:00 - 15:00

Visning på Thailändska

หอศิลป์เวสเตอโรสขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการศิลปะ 19-19 ประวัติศาสตร์ศิลป์ ปีค.ศ.1919-2019 ซึ่งเป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อฉลอง 100 ปีคลังสะสมหอศิลป์เวสเตอโรสที่จะทำให้คุณได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบศิลปะแต่ละยุคสมัยที่สะท้อนความเป็นสังคมในแต่ละยุคช่วงร้อยปีมานี้ กิจกรรมจัดวันที่ 6 เม.ย. 2562 เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนไทยในสวีเดนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือผู้สนใจสามารถเข้าถึงศิลปะได้โดยปราศจากข้อจำกัดทางภาษา […]

9 apr 2019, 18:00 - 19:00

Konst i Västerås stadsbibliotek

Följ med på visning av Västerås stadsbiblioteks fantastiska konstsamling. Samling utanför bibliotekets huvudentré vid Biskopsgatan […]