Abstrakt – Reflexioner från samlingen

Olle Beartling, Nobir, olja på duk, 1956

7 okt - 21 okt 2018

Den abstrakta konsten är en icke-föreställande konst, den avbildar inte någon tydlig verklighet eller berättelse. Abstrakt konst kan föreställa det vi inte har förmåga att förstå utan bara kan uppleva. Matematik, filosofi och geometri skapar ingångar utöver det avbildande till konsten. Den abstrakta konsten kan vara ett objekt i sig själv, ett resultat av konstnärens vilja att skapa, konkretisera en tanke eller ibland en känsla. Utställningen Abstrakt – Reflexioner från samlingen består av objekt, skulpturer, målningar och grafik ur Västerås konstmuseums samling.

Abstrakt konst på 60 sekunder:
Man skulle kunna kalla konstnären Paul Cézanne för den abstrakta konstens fader. Inte för att hans verk i sig uppfattas som abstrakta, utan snarare för att han experimenterade med färg och former som kom att inspirera andra konstnärer. Särskilt inom den konstriktning som kom att kallas kubismen. Typiskt för kubistiska verk är att perspektiven kastas om så att du kan se föremålen och människorna ur alla vinklar på en gång.

Men för att göra något helt nytt – som konsten ofta gör – måste man också våga ifrågasätta det som är. Det blev dadaisternas mantra när de skapade vad de kallade antikonst. Konst kunde vara precis vad som helst, och ofta var den helt slumpmässig. Till skillnad från minimalisterna som ville skala bort allt det som de tyckte var onödigt. Man gillade stora tredimensionella och geometriska former som inte föreställde någonting. Konst var till för att upplevas, inte analyseras.

Och kanske är det det viktigaste du ska ta med dig idag. Glöm vad din gamla bildlärare sa. Glöm allt du hört om konstanalys. Glöm vad som sagts i den här filmen. Stanna upp. Titta, upplev, känn.

Konst är vad du gör det till.