Petra Hultman – Arbete i hemmet

23 nov - 1 mar 2020

Petra Hultmans verk Arbete i hemmet (2017) är ett videomontage och installation av loopade sekvenser från Husmors film AB under åren 1956-1961. Verket gestaltar en historia av kvinnors oavlönade arbete i hemmet. En historia som ofta varit underordnad, och inte berättad i konstens rum. Arbete i hemmet inkluderades 2018 i Västerås konstmuseums samling och visas som en specialanpassad videoinstallation i vårt innersta rum.

Vernissage lördag 23 november
Utställningsperiod 23 november 2019 – 1 mars 2020