Sigrid Sandström, Föreställningar

Utsnitt av verk. © Sigrid Sandström

8 dec - 10 feb 2019, 12:00 - 16:00

För Sigrid Sandström är måleriet ett utforskande i färg. Genom tekniker som tryck, måleri och tejpning, bygger hon upp sina målningar till komplexa rymder – experiment som växer fram i en växelverkan mellan slump och kontroll. För Sandström är upplevelsen och läsningen av måleriet en komponent som driver fram nya konstnärliga beslut och förhållningssätt till konsten. Hennes målningar är som vibrerande gränsland mellan konstnären och betraktaren där bägge projicerar sina upplevelser, erfarenheter och minnen.

I utställningen på Västerås konstmuseum pågår ett experiment som grundar sig i Sandströms intresse för ögats seende; betraktarens blick och upplevelse av den målade ytan. Besökaren inbjuds att vara en aktiv del i färdigställandet av utställningen genom ögats seende och medvetandets formande av en personlig föreställning.

Sigrid Sandström (f.1970) är utbildad vid bl a Yale University School of Art, USA. Hon är professor i måleri vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm där hon bor och verkar.

Föreställning (substantiv -en, -ar)
uppfattning, aning, inbillning, fantasibild, framförande, skådespel