Aktuella Konstpedagogiska projekt


Hur kan ett konstverk låta?

foto: Thomas Gunnillasson


Musikstuderande från Carlforskas estetiska program i Västerås tar med oss på en tonsatt resa genom Samlingen, där de utifrån konsten skapat helt nya musikstycken. Deltagarna har valt ut var sitt konstverk som inspirerat dem musikaliskt eller uttrycksmässigt. Till det valda konstverket har eleven komponerat 1 minuts ljudillustration som går att lyssna på i telefonen via QR-kod. Så ta med dig en mobiltelefon som kan avläsa QR-kod och hörlurar! En folder med karta och koder finns i utställningen som guidar dig till de 15 ljudsatta verken.Ljudillustrationer i Samlingen är ett konstpedagogiskt projekt med mål att synliggöra och gestalta ungdomars erfarenheter, tankar och upplevelser kopplat till utställningen Samlingen. Ljudillustrationerna utmanar, fördjupar och inkluderar fler perspektiv i konstsamlingen.

Välkommen på vernissage: 30 november kl 18.00
Shahla Mohebbi, konstpedagog, hälsar välkommen och ger en introduktion till projektet.

Ljudillustrationerna finns att lyssna på under perioden 30 januari 2022 – 20 januari 2023.