Konstpedagogiska projekt


Ljudillustrationer i Samlingen – Hur kan ett konstverk låta?

30 januari 2022 – 5 mars 2023

foto: Thomas Gunnillasson


Musikstuderande från Carlforskas estetiska program i Västerås tar med oss på en tonsatt resa genom Samlingen, där de utifrån konsten skapat helt nya musikstycken. Deltagarna har valt ut var sitt konstverk som inspirerat dem musikaliskt eller uttrycksmässigt. Till det valda konstverket har eleven komponerat 1 minuts ljudillustration som går att lyssna på i telefonen via QR-kod. Så ta med dig en mobiltelefon som kan avläsa QR-kod och hörlurar! En folder med karta och koder finns i utställningen som guidar dig till de 15 ljudsatta verken. Ljudillustrationer i Samlingen är ett konstpedagogiskt projekt med mål att synliggöra och gestalta ungdomars erfarenheter, tankar och upplevelser kopplat till utställningen Samlingen. Ljudillustrationerna utmanar, fördjupar och inkluderar fler perspektiv i konstsamlingen.

https://soundcloud.com/vasteraskonstmuseum/sets/ljudillustrationer

Medverkande studenter:

Asta Kauranen
Tova Wessén
Carolina Lif
Elisabeth Kamph
Samuel Ljungner Dupé
Henry Bergman-Paul
Fanny Edberg
Mona Mirzabegyarange
Henrik Backlund
Nelly Ekström Gripenhov
Saga Pettersson
Ida Vedholm
Oscar Palm Bergström
Julia Zoltek
John Bryan Nokkosmäki


 

 

Fotoutställning Kameran som undersökande verktyg

15 JUN – 30 JUN 2021

Under våren 2021 har runt 200 barn och unga fått jobba med kameran som ett undersökande verktyg. Grupperna har deltagit i en digital visning av utställningen Någon sorts kunskap – fotografi ur och av samlingar och därefter använt engångskameror för att samla kunskap om sin omgivning och vardag. Vad upptäcker vi som blotta ögat inte ser? Hur ser verkligheten ut när vi väljer ett annat perspektiv för vårt seende?
I fotoutställningen möter vi ett myller av poetiska glimtar och ögonblick av det okända, det oförklarliga men också det eftertänksamma och den undersökande blicken.