Fortbildning och lärarträffar

Vill du och din arbetsgrupp få en inspirationsinjektion i hur man kan tillämpa estetiska läroprocesser i undervisningen? Eller vill du integrera mer konst och skapandet i ditt klassrum? Hör av dig till oss!

Fortbildning
På Konstmuseet har du som pedagog och lärare möjlighet
att få en kreativ fortbildning. Vi bekantar oss med olika material och tekniker genom eget skapande, pratar estetiska läroprocesser, hur man kan samtala om konst samt arbeta med bilder och kreativitet med människor i alla åldrar. Fortbildningen skräddarsys efter dina och gruppens behov och önskemål.

Gruppstorlek: max 25
Längd: Enligt överenskommelse
Bokningsbar: Hela året

Lärarmingel
Varje termin bjuder konstmuseet in till en inspirerande mingelkväll för lärare och pedagoger. Under kvällen presenterar vi bl.a. aktuella utställningar och vår pedagogiska verksamhet som är kopplade till dem. Ibland har vi även konstnärliga temagäster. Ett perfekt tillfälle att träffa kollegor, byta erfarenheter och tanka inspiration!
Kvällen är kostnadsfri med har begränsat antal platser. Inbjudan och information skickas ut via mejl. Har du inte fått något mejl eller är nyfiken när nästa tillfälle är? Mejla till konstmuseet@vasteras.se så svarar vi dig så
fort vi kan.

Kulturombud
Skolornas kulturombud är den främsta vägen för oss och hela kultursektorn att nå ut till skolor, förskolor och gymnasium med våra aktiviteter. Saknar din verksamhet kulturombud eller vill du bli ett? Prata din chef och kontakta oss så berättar vi allt ni bör tänka på och hjälper er med kontakter.

Bildlärarnätverket
Intresserad av att ingå i ett nätverk med andra bildlärare och verksamma inom konst och bildpedagogik? Genom Bildlärarnätverket vill konstmuseet skapa en plats för samtal om bild, bildämnet och konst. Förhoppningen är att vi tillsammans ska skapa förutsättningar för framtida samarbeten, utställningar och gemensamma fortbildningar. Kontakta shahla.mohebbi@vasteras.se för mer information!

Kontakt

För alla frågor som rör skolan:
Shahla Mohebbi
shahla.mohebbi@vasteras.se
021-39 17 84

För övriga frågor:
konstmuseet@vasteras.se
021-39 32 22