Skapande skola

Skapande skola är regeringens satsning för att stärka samverkan mellan förskoleklasser till och med åk 9 och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till konstnärliga och kulturella uttrycksformer och att öka deras möjligheter till eget skapande.

Kulturrådet fördelar sedan 2008 det ekonomiska bidrag som utgör grunden i Skapande skola satsningen.
Bidragsansökan kan göras av skolans huvudman mellan december och februari för den påföljande höst- och
vårterminen. Mer information om ansökan finns på www.kulturradet.se/Skapande-skola.

Västerås konstmuseum samarbetar med Västerås skolor i olika Skapande skola-projekt. Varje termin startar
vi flera nya projekt. Vill din skola vara med? Kontakta någon av våra pedagoger eller anmäl er direkt på
www.vasteras.se och klicka er fram till barn & unga och Skapande skola.

Kontakt

För alla frågor som rör skolan:
Shahla Mohebbi
shahla.mohebbi@vasteras.se
021-39 17 84

För övriga frågor:
konstmuseet@vasteras.se
021-39 32 22

Ordinarier öppettider
Tisdag: 10–17
Onsdag: 10–20
Torsdag–fredag: 10–17
Lördag–söndag: 12–16