Barn och Unga

På Västerås konstmuseum har barn och unga en självklar plats.
Här hittar du aktiviteter som är på gång i huset.