Finissage Anna Ihle och Fathia Mohidin – The Poetics of Pressure and Flow

22 maj 2022, 13:00 - 14:00

Välkommen att fira av utställningen The Poetics of Pressure and Flow söndag 22 maj med finissage!

Kl 13 Tankar om arbete – samtal mellan Anna Ihle, konstnär och Rebecca Svensson, historiker.

Moderator: Caroline Malmström, konstnärlig ledare Art Lab Gnesta.

 

På hundra år har arbetslivet förändrats enormt i vår del av världen. Hur ser man på arbete idag och hur har det förändrats över tid? Hur ser en arbetsdag ut? Vad gör det med en människa att arbeta eller inte arbeta? Hur har sättet att organisera sig fackligt förändrats och hur påverkar det vårt arbete? Vilka rörelser och samhällstendenser har inflytande på vårt förhållningssätt till arbete? Detta är några av de spännande frågor som Anna Ihle och Rebecca Svensson kommer att diskutera under samtalet, som leds av Caroline Malmström.

Anna Ihle har intresserat sig för frågor kring arbete både konstnärligt och politiskt. I sin konst undersöker hon till exempel hur arbetsrutin, pliktkänsla och gränserna mellan arbete och fritid påverkar våra liv. Ofta använder Ihle sig själv i sina verk. Hennes konstverk skapas genom fysiskt arbete och den egna erfarenheten av att befinna sig i en specifik arbetssituation.

Rebecca Svensson är historiker och har disputerat med avhandlingen När järnarbetare hanterar spaden och målaren knackar makadam : om arbetslöshetspolitik i en arbetarstyrd kommun, Västerås, under 1920-talets krisår som beskriver arbetslöshetspolitiken under den första massarbetslösheten i Sverige under 1920-talet.

 

Passa på att stanna kvar och mingla i utställningen efter samtalet, Konstmuseet stänger kl 16.

Det kostar ingenting att delta. Välkomna!