Följ med på visning av och med Kent Klich som visar utställningen – You Don’t Hear the Dog Barking

Foto: Morten Germund

9 sep. 2023, 13:00 - 14:00

Fotografen Kent Klich är född och uppvuxen i Västerås. Klich har fått ett internationellt erkännande, bland annat för sitt projekt Gaza Works. Ett flertal fotografiska serier om Gazaremsan som pågått sedan tidigt 2000-tal med syfte att erbjuda alternativa bilder till massmedias kortlivade, oftast sensationsinriktade bevakning – och samtidigt sprida kunskap om orättvisor och kränkningar av de mänskliga rättigheterna i regionen. Klichs arbete kännetecknas av ett djuplodat intresse för personliga berättelser. Hans processer utmärks av samarbeten vare sig det rör sig om kartläggning av krigseffekter eller subtila former av motstånd. Utställningen visar en omfattande presentation av flera av Klich projekt från bland annat Mexiko, Ryssland, Danmark men framför allt Gaza.