Inspirationsworkshop – Västerås arkitekturdagar

11 maj 2023, 10:00 - 14:00

Hällbyskolan, Bäckby, Puddelugnsgatan 70
11 maj 2023

Varmt välkommen till Hällbyskolan i Bäckby för en inspirationsworkshop om barns delaktighet i stadsplanering utifrån barnkonventionen och konstnärliga processer.

10.00-10.45 Föreläsning. Mimmi Beckman, planerare på parkenheten, Örebro kommun: DBKL – kommunalt perspektiv
10.45-11.15 Föreläsning. Jelena Rundqvist, projektledare på Konstfrämjandet Bergslagen: DBKL – konstnärligt perspektiv
11.15 – 11.45 Presentation. Anna Törrönen på Konstpedagogerna: Råbys konstpedagogiska historia
12.30 – 14.00 Konstnärlig och lekfull workshop som leds av konstnärerna Aguirre och Jonnson i samarbete med Konstfrämjandet, på skolgård och i park. För vuxna (publik) och barn (åk 3-4).

Under workshopen presenteras Den Barnkonventionella lekplatsen (DBKL), ett stadsutvecklingsprojekt i Örebro- och Kumla kommun, som med utgångspunkt i barnkonventionen utvecklar lekmiljöer tillsammans med barn och genom konstnärliga processer. Projektet drivs av Örebro kommun och Konstfrämjandet Bergslagen. Konstfrämjandet Västmanland, som sedan 2015 har genomfört olika deltagarbaserade konstprojekt med barn på Råby, Bäckby och i Hammarby presenterar Konstpedagogerna, ett nystartat konstpedagogiskt kollektiv.

Workshopen arrangeras av Resurscentrum för Konst på Region Västmanland i samverkan med Västerås Konstmuseum och Hällbyskolan.

Mer info:

Arkitektur – Västerås (vasteras.se)

Den barnkonventionella lekplatsen — Konstfrämjandet Bergslagen (konstframjandet.se)

Konsthall Ur & Skur — Konstfrämjandet Västmanland (konstframjandet.se)