Invigning av det nya offentliga konstverket Ne Jotka Tulivat Me Jotka Jäimme / Dom Som Kom Vi Som Blev

Detaljer av Ne Jotka Tulivat Me Jotka Jäimme / Dom Som Kom Vi Som Blev av Lisa Juntunen Roos, 2022© Lisa Juntunen Roos/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Bo Gyllander

15 feb. 2023, 11:30

Välkommen till invigning av det nya offentliga konstverket Ne Jotka Tulivat Me Jotka Jäimme / Dom Som Kom Vi Som Blev av Lisa Juntunen Roos.

Den 15 februari kl 11.30, P-Hus Oxen, Oxbacken centrum.

Vid invigningen av konstverket och P-hus Oxen deltar konstnären Lisa Juntunen Roos och Ann-Louise Molin Östling (S), ordförande i kulturnämnden med flera.

Ne
Jotka Tulivat Me Jotka Jäimme / Dom Som Kom Vi Som Blev är ett storskaligt platsspecifikt verk i elva delar av konstnären Lisa Juntunen Roos. Bilderna är skapade av 2000 flätade återanvända kaffepaket i ram av svetsad stål, och finns på alla våningsplan i byggnadens två trapphus.

Utgångspunkt för bildernas motiv är fotografier ur familjealbum tillhörande familjer som var en del av arbetskraftinvandringen till Västerås från 1940-talet och framåt, främst från Finland och Italien. Collage av dessa fotografier har fungerat som förlagor till konstverken. Med Ne Jotka Tulivat Me Jotka Jäimme / Dom Som Kom Vi Som Blev vill Lisa Juntunen Roos lyfta fram den mänskliga drivkraften att kunna anpassa sig och börja om på en ny plats.

 

Lisa Juntunen Roos är uppvuxen i Västerås, utbildad på Handarbetets Vänner Skola och Konstfack och har deltagit i utställningar i Sverige och internationellt. 2018 tilldelades hon Västerås stads kulturstipendium i bild.