Kameran som undersökande verktyg!

15 juni - 30 juni 2021

Fotoutställning med barn och unga i Konstlabbet

Under våren har runt 200 barn och unga fått jobba med kameran som ett undersökande verktyg.Grupperna har deltagit i en digital visning av utställningen Någon sorts kunskap – fotografi ur och av samlingar och därefter använt engångskameror för att samla kunskap om sin omgivning och vardag. Vad upptäcker vi som blotta ögat inte ser? Hur ser verkligheten ut när vi väljer ett annat perspektiv för vårt seende?

Maria Hedlunds verk Någon sorts kunskap (2014) som ingår i utställningen har stått för inspiration. I utställningen möter vi ett myller av poetiska glimtar och ögonblick av det okända, det oförklarliga men också det eftertänksamma och den undersökande blicken.