Konst på 20 min – Lisa Torell Samhällets provrum

Lisa Torell, Human Population (Västerås), 2020

24 nov. 2021, 13:00 - 13:20
Lunchintroduktion till aktuell utställning. Passa på att gå på en kort introduktion till en av våra utställningar i samband med lunchen. Ingen anmälan krävs. Samling vid Informationen.

Kl 13.00 Lisa Torell – Samhällets provrum

I mer än ett decennium har Lisa Torell intresserat sig för offentliga och halvoffentliga rum, dess utseende, språk och rätten att vara. Genom en noga undersökning av stadens rum belyser Torell hur politik, estetik och verklighet möts. Tillgänglighet och allas möjlighet att delta är viktiga grunder i en demokrati, men vem har egentligen möjlighet att använda stadens alla platser? Vilka kroppar kan röra sig fritt i staden?