Konst på 20 min – Någon sorts kunskap

Utställningsvy Någon sorts kunskap - fotografi ur och av samlingar. Foto: Tom Larsson

20 okt. 2021, 13:00 - 13:20

Lunchintroduktion till aktuell utställning. Passa på att gå på en kort introduktion till en av våra utställningar i samband med lunchen. Ingen anmälan krävs. Samling vid Informationen.

Kl 13.00 Någon sorts kunskap – fotografi ur och av samlingar.

Under 2021 fortsätter Västerås konstmuseum att fördjupa det fotografiska mediet i flera olika utställningar, program och format. Med utgångspunkt i fotografiska konstverk ur Västerås konstmuseums samling, belyser årets samlingsutställning Någon sorts kunskap – fotografi ur och av samlingar fotografiet och den fotografiska tekniken. Utställningen utvidgar vår förståelse för användning och tolkning av fotografi.