Konst på 20 min – Teddy Sempinski

Teddy Sempinski, detalj från mosaikverket Solarium, 1960. Entré Stora gatan 39 i Västerås. Foto; Ulf Lundin.

20 apr. 2022, 13:00 - 13:20

Lunchintroduktion till aktuell utställning. Passa på att gå på en kort introduktion till en av våra utställningar i samband med lunchen. Ingen anmälan krävs. Samling vid Informationen.

Kl 13.00 Teddy Sempinski – mosaikmästaren i Västerås

Konstnären Tadeusz-Marya ”Teddy” Sempinski (1927–1998) var en av Västerås mest anlitade konstnärer för offentlig konst under 50- och 60-talet. Sempinskis abstrakta uttryck lämpade sig väl för tidens modernistiska formspråk i arkitekturen och hans verk kom att smycka fasader, entréer och passager i stadsrummet. Idag är hans konst en verklig konstskatt som har blivit en viktig del av Västerås visuella uttryck. Utställningen Teddy Sempinski – mosaikmästaren i Västerås lyfter fram Sempinskis offentliga verk i staden och tecknar en bild av västeråskonstnären ”Teddy”.