Konst på 20 min – Teddy Sempinski

Teddy Sempinski, Tetrakord (1961) Foto:Ulf Lundin

8 dec. 2021, 13:00 - 13:20

Lunchintroduktion till aktuell utställning. Passa på att gå på en kort introduktion till en av våra utställningar i samband med lunchen. Ingen anmälan krävs. Samling vid Informationen.

Kl 13.00 Teddy Sempinski – Mosaikmästaren i Västerås

Konstnären Tadeusz-Marya ”Teddy” Sempinski (1927–1998) var en av Västerås mest anlitade konstnärer för offentlig konst vid tiden. I Västerås skedde stora förändringar av stadskärnan, där moderna, funktionalistiska byggnader, varuhus och ett nytt stadshus byggdes. Sempinskis abstrakta uttryck lämpade sig väl för tidens modernistiska formspråk i arkitekturen och kom att smycka fasader, entréer och passager i stadsrummet.