Konst på 20 minuter: 19–19 – En konsthistoria från 1919 till 2019

9 okt. 2019, 12:30 - 12:50

Välkommen till en cirka 20 minuter lång guidad visning av utställningen: 19–19 – En konsthistoria från 1919 till 2019. Visningen är kostnadsfri. Samling vid informationsdisken i entrén.

Om utställningen

Under 2019 fyller Västerås konstmuseums samling 100 år. Det firar vi med utställningen 19–19 som belyser det senaste århundradets konst och historiska utveckling. I utställningen visar vi ett urval av konst från vår samling som skapats mellan 1919 och 2019. Ambitionen är att även ge en bild av den samtid som verken skapats i genom att lyfta fram fyra historiska perspektiv: det internationella, det nationella, det kvinnohistoriska samt det lokala perspektivet.

I en separat del lyfter vi fram en tematik som löper genom hela konsthistorien: Den nakna kvinnan. En närstudie i hur den nakna vita kvinnokroppen har betraktats under 1900-talet fram till idag. Från ett objekt för teknisk övning – till ett subjekt som kräver sin egenrätt.