Konst på 20 minuter: Experimentell visning av 19-19 – En konsthistoria från 1919 till 2019

25 sep. 2019, 12:30 - 12:50

Välkommen till en 20 min lång experimentell visning av utställningen 19-19 – En konsthistoria från 1919 till 2019. Visningen hålls av Emma Gradin, frilanscurator och doktorand. Visningen börjar med att titta utan att prata på två verk i utställningen. Därpå följer en kort diskussion om vad vi sett och vad de två verken säger om det större sammanhanget; om utställningen och de två konstnärernas verksamhet.

Emma Gradin är frilanscurator och doktorand på forskningsbesök hos Västerås Konstmuseum. Hon studerar vid Chelsea College of Arts i London. Hennes forskning handlar om hur vi kan sakta ner konstupplevelser och curatorarbete för att konsten ska få så stor chans som möjligt att vara en motvikt mot konsumtionsbeteende och kommersialisering i ett samhälle där ’tid’ är en av våra dyrbaraste handelsvaror.

Mellan den 18 och 29 september så testar Emma Gradin även en metod där utställningen 19-19 – En konsthistoria från 1919 till 2019 introduceras med hjälp av en förkammare till konsten: en plats där besökaren kan landa och få idéer om utställningens innehåll utan att det tolkats eller förklarats för mycket. Introduktionen sker i bilder för att undvika att den visuella kommunikation översätts till något skriftlig, vilket är det vanligaste sättet att introducera konst. Bildmaterial har även fördelen att det inte behöver översättas för att vara tillgängligt på olika språk.

Om 19-19 – En konsthistoria från 1919 till 2019

Under 2019 fyller Västerås konstmuseums samling 100 år. Det firar vi med utställningen 19–19 som belyser det senaste århundradets konst och historiska utveckling. I utställningen visar vi ett urval av konst från vår samling som skapats mellan 1919 och 2019. Ambitionen är att även ge en bild av den samtid som verken skapats i genom att lyfta fram fyra historiska perspektiv: det internationella, det nationella, det kvinnohistoriska samt det lokala perspektivet.

I en separat del lyfter vi fram en tematik som löper genom hela konsthistorien: Den nakna kvinnan. En närstudie i hur den nakna vita kvinnokroppen har betraktats under 1900-talet fram till idag. Från ett objekt för teknisk övning – till ett subjekt som kräver sin egenrätt.