Konst på 20 minuter: Föreställningar om naturen

My Lindh, Nordic Panoramas, Landscape No.3 (2019)

29 jan. 2020, 12:30 - 12:50

Välkommen till en cirka 20 minuter lång guidad visning av utställningen Föreställningar om naturen. Visningen är kostnadsfri. Samling vid informationsdisken i entrén.

Om utställningen

Utställningen Föreställningar om naturen följer västvärldens syn på naturen genom konsten från början av 1800-talet till idag. Under den här tidsperioden sker några av de största tekniska och samhällsmässiga förändringarna i västvärldens historia, något som resulterar i en stor förflyttning från land till stad och från brukandet av jorden till arbete i fabriker. I den moderna staden som kulturbärande miljö, växer ett nytt intresse fram för naturskildringar i text, musik och måleri. En ingång till de verk som visas i utställningen är att människans upptäckt av naturen sker först när hon inte längre är en självklar del av den. Historikern Peter Englund skriver i Förflutenhetens landskap: ”Det är först när människan skiljer sig från naturen som hon kan upptäcka den, begapa den och stöpa om den till poesi”. Idag, när vi sedan länge bemästrat naturen, ifrågasätter konsten istället separationen från den. Kanske måste den moderna människan helt ställa om sin syn på naturen som resurs och åter ingå i en närmare samvaro med naturen?

I utställningen visas ett antal landskapsmålningar från 1800-1900, där flertalet ingår i Västerås konstmuseums samling. Här visas måleri av C J Fahlcrantz, Marcus Larsson, Arvid Mauritz Lindström och Bruno Liljefors. I dialog med det klassiska måleriet, visas samtida konstverk av konstnärer som alla arbetar med olika förhållningssätt till naturen och naturbegreppet.  Medverkar gör bland andra Björn Larsson, IC-98, My Lindh, Patrik Karlström, Ingela Ihrman, Richard Johansson, Rebecca Farrensteiner och Stefan Klys. Nya verk har skapats specifikt för utställningen av Sara-Vide Ericson och Nayab Ikram.

Som en del av Föreställningar om naturen har konsthistorikern Mikael Ahlund och journalisten och författaren Therese Uddenfeldt skrivit personliga reflektioner om konsten och synen på naturen – ur ett historiskt och ett samtida perspektiv.

Utställningen har tillkommit i gott samarbete med Art Lab Gnesta, Uppsala konstmuseum, Göteborgs konstmuseum, Gustavianum; Uppsala och privata utlånare. Tack till Nordisk kulturkontakt.